Tân binh thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện cận chiến

Tân binh thủy quân lục chiến Mỹ phải đấu với nhau bằng gậy pugil bọc hai đầu mô phỏng động tác đâm lê để luyện kỹ năng cận chiến.